Gamen in de gezondheidszorg


Revalidatie-instellingen, fysiotherapie- en ergotherapie-praktijken, ziekenhuizen en andere zorgaanbieders zijn allemaal op zoek naar nieuwe manieren om op een effectieve en kostenbesparende wijze hun klanten te bedienen. 

Klanten binnen de gezondheidszorg krijgen een steeds grotere rol. De wens van de klant gaat bij het ontwikkelen en aanbieden van nieuwe producten een belangrijke rol spelen.

De aandacht voor het inzetten van games binnen de gezondheidszorg is groeiende. De eerste ervaringen zijn veelbelovend. Het lijkt te werken: aanbieder en klant zijn beiden enthousiast!


ComPlay maakt het verschil op het gebied van Serious Gaming door met de klant zelf, in nauwe samenwerking met de zorgaanbieders, hogescholen, universiteiten en kennisinstituten, games te ontwikkelen voor de gezondheidszorg.


logocomplbl
© ComPlay 2012,